TOMASZ WOŹNIAKOWSKI
bez pieniędzy?

Nadszedł nowy sezon. Wielu motocyklistów już w ubiegłym sezonie podjęto decyzję o zmianie motocykla, niektórzy pozbyli się maszyn z końcem sezonu licząc na to, że z wiosną rusza w trasę nowym nabytkiem. Niestety, nowy sezon oznacza również nowe modele, ale i nowe ceny... Co zrobić w sytuacji, gdy nasze marzenie wita nas w salonie cenę, której w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zapłacić od ręki? Najlepiej i najdłużej znaną formą zakupu motocykla za "cudze" pieniądze jest zakup ratalny Na dzień dzisiejszy praktycznie każdy importer czy sprzedawca ma podpisane umowy z firmą (bankiem), czasem z kilkoma, gotową pożyczyć, oczywiście nie za darmo, pieniądze na zakup wymarzonych dwóch kółek. Każda z takich firm określa własne warunki, jakie musi spełniać klient przy ubieganiu się o pożyczkę. Podstawowym wymaganiem jest udokumentowanie wysokości i stałości dochodów potencjalnego kredytobiorcy W zależności od tego, czy klient jest zatrudniany na umowę o pracę, czy np. prowadzi własną działalność gospodarczą firma kredytująca może zażyczyć sobie przedstawienia zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy odcinków renty z wyznaczonego okresu czasu albo np. zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i stosownych dokumentów potwierdzających istnienie oraz kondycję firmy - książki przychodów, oświadczenia podatkowe itp. Aby uzyskać potrzebną pożyczkę zarobki odjęciu raty, którą kredytobiorca musi zapłacić, pozostała suma pozwalała na utrzymanie się klienta i ewentualnie jego rodziny. Kwota, którą przyjmuje się jako niezbędną do przeżycia na jedną osobę jest ustalana przez każdą z firm indywidualnie. Przy ubieganiu się o kredyt konieczne jest często przekonanie firmy udzielającej pożyczki o rym, że spłata kredytu będzie się odbywała regularnie. Niektóre z banków zastrzegają sobie prawo udzielania kredytu wyłącznie osobom mającym uregulowany stosunek do służby wojskowej. Czasem konieczne jest posiadanie jednego lub więcej żyrantów, którzy w przypadku nie wywiązywania się przez kredytobiorcę ze spłat przejmują jego zobowiązania. Jeżeli przyszły nabywca spełnia wszystkie warunki stawiane przez bank, można zacząć zastanawiać się nad wyborem opcji kredytu. Możemy zwykle wybierać nie tylko wysokość pierwszej wpłaty (w chwili obecnej możliwe jest uzyskanie kredytu nawet przy braku pierwszej wpłaty) i okres czasu, w którym będzie spłacany kredyt, ale również sposób wyliczania rat oraz ewentualne opcje możliwości wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu połączonej z aktualizacją kwot, które będą w dalszym czasie spłacane firmie kredytującej. Możliwości te nie dotyczą wszystkich banków posiadających w swojej ofercie kredyty na zakup środków komunikacji, ale stają się one coraz bardziej powszechne. Nie należy podchodzić do wyboru opcji kredytu zupełnie beztrosko. Warto zauważyć, że w chwili obecnej w naszym kraju zarówno oprocentowanie rachunków, jak i kredytów systematycznie maleje.