Od 1 stycznia 2001 roku obowiązują zmiany w niektórych przepisach prawa o ruchu drogowym.

Poniżej ich omówienie :

Parkowanie
Znak zakazu zatrzymywania się lub znak zakazu postoju dotyczy zarówno jezdni, pobocza jak i chodnika. Postój pojazdów na chodniku będzie nadal możliwy w trzech tylko przypadkach:

  • jeżeli przy drodze nie zostanie ustawiony znak zakazu;

  • gdy pod znakiem zakazu umieszczona zostanie informacja "nie dotyczy chodnika";

  • gdy na chodniku wyznaczone zostaną odpowiednio oznakowane miejsca postojowe.

Należy pamiętać, że do dyspozycji pieszych musimy pozostawić co najmniej 1,5 m wolnego chodnika, a zaparkowany pojazd nie będzie utrudniać im ruchu, a także zagrażać bezpieczeństwu.


Czerwone światło
Sygnalizator z włączonym czerwonym światłem oznacza sygnał "stój" bez żadnych wyjątków.
Dotychczas, gdy wjechaliśmy na skrzyżowanie i znajdowaliśmy się między jezdniami, to skrzyżowanie mogliśmy opuścić, jeżeli przed nami nie było w ogóle sygnalizacji świetlnej bądź jeśli sygnalizator z włączonym czerwonym światłem znajdował się poza jezdnią, przez którą chcieliśmy przejechać.

 Tak jak dotychczas - jeżeli sygnalizator nadający czerwony sygnał znajduje się przed lub nad jezdnią, na której znajduje się nasz pojazd - obowiązuje nas bezwzględny zakaz jazdy.
Zakaz dalszej jazdy obowiązuje teraz również w przypadku, gdy sygnalizator z zapalonym czerwonym światłem znajduje się za jezdnią, przez którą chcemy przejechać, aby opuścić skrzyżowanie.
Ruszyć można dopiero wtedy, kiedy zapali się zielone światło.


Zielona strzałka
Jeżeli na skrzyżowaniu pod sygnalizatorem umieszczono na stałe zieloną strzałkę w postaci znaku świetlnego, wówczas można wykonać warunkowy skręt w kierunku przez tę strzałkę wskazywany. Zazwyczaj znak ten pozwala skręcić w prawo, w sytuacji, kiedy na sygnalizatorze zapalone jest czerwone światło, zakazując jazdy na wprost.
Od 1 stycznia br. nie powinniśmy spotkać na naszych drogach zielonych strzałek namalowanych na tabliczkach przymocowanych do sygnalizatora świetlnego. W miejscach, gdzie skręt warunkowy nie będzie zagrażał bezpieczeństwu, są one zastąpione przez dodatkowy, umieszczony z boku, sygnalizator wyświetlający zieloną strzałkę. Przed wykonaniem skrętu należy najpierw bezwzględnie zatrzymać pojazd, a skręcić można tylko wtedy, kiedy zapalony jest sygnalizator z zieloną strzałką.


Od 15 grudnia 2000 r.
jazda pod wpływem alkoholu jest traktowana
(gdy nietrzeźwy kierowca ma we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu)
 jako przestępstwo,
a nie, jak wcześniej, jako wykroczenie.